Platz Das Jahr 2009
Platz Das Jahr 2009
Jahresabschluss 2009 44430 km bis Fahrt Nr.1492
Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen
Name km Name km

1 1
Salzmann KH. 2833 59 46
Presson R. 225
2 2
Meyer D. 2473 60 47
Baumgart H. 206
3
1 Lesser K. 2088 61 48
Jacob C. 195
4 3
Bröcker M. 1918 62 49
Hohmann S. 192
5 4
Rübenstahl J. 1008 63
14 Meyer R. 189
6 5
Gocke D. 995 64
15 Reif V. 184
7 6
Bernhardt M. 899 65
16 Gräbe A. 175
8 7
Sojka J. 884 66 50
Roth F. 174
9 8
Smetanin A. 866 67 51
Löns J. 171
10 9
Schintze R. 831 68 52
Schlüter H. 162
11
2 Schmid B. 800 69
17 Weppner V. 136
12 10
Gerlach W. 796 70 53
Damm C. 135
13 11
Ullrich C. 793 71
18 Jahnke M. 133
14 12
Ahnert F. 747 72
19 Gromme U. 131
15
3 Ortmanns R. 745 73 54
Reschkowski R. 120
16 13
Kühne H. 737 74
20 Brüssler J. 117
17 14
Goebel T. 690 74 55
Werner Ho. 117
18 15
Gocke Ed. 676 76 56
Wenderoth K. 114
19
4 Thies S. 650 77 57
Borstel von M. 113
20
5 Siegner M. 645 78
21 Schmidtgen C. 107
21
6 PlatzeckJ. 616 78 58
Weigt R. 107
22 16
Idelberger A. 570 80 59
Wagner S. 99
23 17
Blossey G. 535 81
22 Kamb C. 98
24 18
Gromme D. 518 82 60
Rohwer I. 95
25 19
Biermann R. 508 83 61
Posselt P. 93
26 20
Ritgen G. 504 84 62
Strohal P. 89
27
7 Pless I. Skiba 494 85
23 Böckmann A. 88
28 21
Humburg A. 449 86
24 Erner-Fritzsche H. 85
29 22
Fritzsche G. 447 87
25 Brandt G. 84
30 23
Wasmuth S. 440 88 63
Löns Johann 79
31
8 Ahlbrecht V. 423 88 64
Müller D. 77
32 24
Kühne F. 419 90 64
Dewald F. 77
33 25
Keßler J. 410 91 66
Gescholowitz F. 75
34 26
Weber W. 405 91 67
Barnack F. 69
35 27
Pache J. 387 93 67
Johannsmeier Ja. 69
36 28
Siegner U. 361 93
26 Gassauer R. 64
37 29
Ortmann Th. 351 95 69
Lenz Kevin 64
38 30
Trieschmann W. 350 96
27 Kühne U. 63
39 31
Werner U. 339 96 70
Lorenz L. 58
40
9 Förster I. 332 98 70
Pless S. 58
41 32
Rockenbach A. 313 99 72
Schuhbotz T. 52
42 33
Kaiser C. 299 100 73
Müller B. 49
43 34
Essler J.-L. 294 101 74
Bierschenck J. 48
44 35
Stück F. 290 102 75
Umlauf T. 47 km - Vergleich
45 36
Schmidt F. 289 102 76
Kroschewski A. 38
2008 2009
46 37
Stück D. 285 104 76
Sobotta H. J. 38


47
10 Krams L. 278 105 78
Eysel T. 37 Januar 1717 0
48 38
Werner Ha. 274 106 79
Pless L. 36 Februar 2060 653
49 39
Siemer A. 261 107 80
Romberger T. 31 März 2229 2447
50 40
Gocke Eb. 260 108
28 Wiesner U. 27 April 6328 5543
51 41
Gebert B. 254 109 81
Boe J. 23 Mai 7118 5565
51
11 Laumann I. 254 110 82
Hansen S. 18 Juni 5293 6283
53
12 Bröcker R. 242 111 83
Romberger P. 15 Juli 6599 5341
54 42
Foss K. 241 112
29 Johannsmeier Ju. 13 August 7900 5369
55
13 Brill S. 240 113 84
Lührs J. 12 September 4354 5407
56 43
Jungblut T. 235 114 85
Brill M. 11 Oktober 4802 4064
56 43
Friedrich M. 235 114
30 Weber S. 11 November 2061 2721
58 45
Grimm A. 227
Dezember 1588 1037
Gesamt km Mitglieder 40896 km


Gesamt 52049 44430
Gesamt km Gäste 3534 km